اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • واژگان اداری

    نام واژه تعریف واژه
    بودجه بودجه از نظر عامه مردم عبارت از دخل و خرج یا درآمد و هزینه است. / بودجه عبارت از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که به وسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا می گردد./ بودجه عبارت از بیان مالی و یا مقداری سیاستی که در طول مدتی معین از زمان آینده برای وصول به هدف های تعیین شده باید تعقیب شود./ بودجه یک اصطلاح کلی یک برنامه مالی است برای مدت محدودی از زمان و بودجه دولت عبارت از برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها برای یک دوره آتی که همراه آن درآمدها و هزینه های قطعی سال گذشته و جاری نیز ارائه می شود./ بودجه طرحی است برای تامین هزینه های دولت یا یک بنگاه انتفاعی برای مدتی معین./ بودجه روشی است برای تعیین آنکه چه کارهایی باید انجام شود./ بودجه مشتمل بر جریان ورود درآمدها به واحد تجاری و جریان خروج مخارج از آن است./ بودجه ابزاری است برای رسیدن دولت به اهدافش در راستای توسعه و رشد اقتصادی./ بودجه سندی است که فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دولت برای یک سال در آن پیش بینی می گردد./ بودجه عبارت از یک نقشه یا برنامه مالی برای یک دوره معین است.
    سود هر سهم (Earning per share) سود هر سهم که به اختصار آن را EPS می‌نامند عبارت است از میزان سود یک شرکت که به هر سهم عادی جاری تعلق می‌گیرد.‌ نحوه محاسبه آن به این صورت است که سود سهام ممتاز را از درآمد خالص کسر کرده و بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم می‌کنند. البته سود هر سهمی که معمولا شرکت‌ها هر چند وقت یکبار آن را تعدیل می‌کنند در واقع پیش‌بینی سود هر سهم آن شرکت برای سال مالی جاری است.
    سرمایه (Capital) سرمایه واژه بسیار مبهمی است که بسته به شرایط و رفتار، توصیف‌های مختلفی دارد.‌ به‌صورت کلی سرمایه بیان‌کننده منابع مالی می‌باشد که برای استفاده در دسترس است. در مورد شرکت‌های سهامی عام سرمایه را به این صورت محاسبه می‌کنند که تعداد کل سهام عادی منتشر‌شده شرکت را در عدد ۱۰۰۰ که بیانگر ارزش اسمی هر سهم عادی است ضرب می‌کنند تا سرمایه شرکت سهامی عام، بر حسب ریال بدست آید.
    ترازنامه (Balance sheet) یکی از صورت‌های مالی شرکت است که دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک مقطع زمانی مشخص می‌کند.‌ دارائی‌ها را در سمت راست و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در سمت چپ ترازنامه نشان می‌دهند.‌ همیشه جمع دارائی‌ها باید مساوی جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام باشد. اگر ترازنامه بصورت تلفیقی تهیه شود به این معنی است که واحد تجاری به‌جای اینکه یک شرکت انفرادی باشد، گروهی از شرکت‌هاست.
    سود انباشته (Retained Eearning) درصدی از سود شرکت است که به صورت سود سهام پرداخت نشده است و شرکت برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های اصلی‌اش یا پرداخت بدهی آن را نگه داشته است. سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر حقوق صاحبان سهام ثبت می‌شود. از اضافه کردن سود خالص یا کسر کردن زیان خالص از سود انباشته ابتدای دوره، سود سهام پرداختنی به سهام‌داران به دست می‌آید.
    سرقفلی (Goodwill) مازاد قیمت خرید بر ارزش بازار دارایی‌ها را سرقفلی گویند. حساب‌داران سرقفلی را در گزارش‌گری مالی به عنوان مازاد ثبت می‌کنند. قیمتی را که واحد تجاری می‌ارزد، بازار تعیین می‌کند. سرقفلی زمانی ایجاد می‌شود که قیمتی که برای تحصیل واحد تجاری پرداخت می‌شود بیش از ارزش دارایی‌ها و بدهی‌هایش باشد. نیروی کار سرزنده، داشتن مشتریان دایمی، موقعیت خوب در بازار و موارد دیگر می‌تواند از جمله دلایل این تفاوت قیمتی باشد
    نسبت پرداخت سود سهام (Dividend Payout Ratio) درصدی از درآمد که به عنوان سود سهام به سهام‌داران پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آن به این صورت است که سود تقسیمی هر سهم در سال را بر سود هر سهم تقسیم می‌کنند. یا سود تقسیمی را تقسیم بر درآمد خالص می‌کنند. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه اندازه می‌توان سود سهام را از محل سود پرداخت نمود. شرکت‌هایی که به مرحله بلوغ رسیده‌اند، نوعا نسبت پرداخت بالایی دارند
    بیمه تأمین اجتماعی شامل ارائه خدمات به هنگام حوادث و بیماریها، بارداری و پرداخت غرامت دستمزد مستمریهای از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و همچنین پرداخت مقداری بیکاری به بیمه شدگان مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی می باشد.
    حسابهای فی‌مابین حسابهای رابط مرکز با مناطق و واحدهای تابعه می باشد که در طول دوره مالی بطور مستمر کنترل و نسبت به رفع مغایرت احتمالی اقدام می گردد تا در صورتهای مالی تجمیعی (تلفیقی) حذف گردند.
    شرکت اصلی (مادر): Holding company یک واحد تجاری است که دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.
    شرکت فرعی Subsidiary company یک واحد تجاری است که بیش از 50% سهام دارای حق رای آن در دست شرکت دیگر باشد و یا به دلائل مختلف شرکت اصلی (مادر) حتی با سهام کمتر از 50% قادر به کنترل آن باشد.
    گروه شرکتها: Consoli dated groups منظور از گروه شرکتها، شرکت اصلی (مادر) و شرکتهای فرعی آن می باشد.
    لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی افرادی که دارای حقوقی در شرکت اصلی می باشند مانند سهامداران فعلی یا آتی شرکت اصلی، بستانکاران و ... علاقمند هستند که از وضعیت مالی، نتایج عملکرد گروه مطلع باشند و این نیاز فقط از طریق تهیه صورتهای مالی تلفیقی برآورده می شود زیرا صورتحساب تلفیقی گروه اطلاعات مالی گروه شرکتها را بصروت یک واحد تجاری بدون توجه به مرزهای قانونی و شخصیت حقوقی جداگانه آنها ارائه می نمایند.
    معاملات و مانده های درون گروهی (گروهی بین شرکتهای عضو گروه) : InterCompany transaction تعهدات، مطالبات و معاملات درون گروهی و همچنین سود یا زیان های درون گروهی تحقق نیافته ناشی از معاملات، در هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه بایستی حذف گردند، بعلت اینکه اعضای گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد تلقی می گردند.
    رویه های حسابداری همگن در تهیه صورتهای مالی تلفیقی در گروه شرکتها (شرکت اصلی و شرکت فرعی)، باید رویه های حسابداری اعضای گروه همگن و یکسان باشد و چنانچه رویه ها متفاوت باشد، باید تعدیلات لازم برای یکسان سازی روشهای حسابدرای حتی الامکان انجام شود. مگر اینکه تعدیل میسر نباشد.
    مالیات ابرازی عملکرد : Declared tax in fiscal year مالیاتی است که به درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی تعلق می گیرد و توسط مودیان ابراز می گردد.
    مالیات تشخیصی : Appointed tax مالیاتی است که با رسیدگی ، توسط ماموران مالیاتی تعیین و طبق برگ تشخیص مالیات ابلاغ میشود.
    معافیت مالیاتی : Tax reduction آن میزان از درآمدها یا مأخذ مالیات بوده که قانون گزار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد آنها را معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است.
    مالیات تکلیفی : Tax duty مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.
    صورتجلسه : Agenda جمع آوری و تدوین مطالبی که علاوه بر تأمین اهداف و نیازهای یک جلسه بتواند به عنوان مرجع مناسبی در آینده قرار گیرد.
    مالیات ابرازی عملکرد : Declared tax in fiscal year مالیاتی است که به درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی تعلق می گیرد و توسط مودیان ابراز می گردد.
    مالیات تشخیصی : Appointed tax مالیاتی است که با رسیدگی ، توسط ماموران مالیاتی تعیین و طبق برگ تشخیص مالیات ابلاغ میشود.
    آئین نامه : Regulations مجموعه اصول و قوانین داخلی که یک شرکت برای نظم دادن به روال کاری خود، تهیه می کند.
    اساس نامه : Articles of association قانونی که برای اداره یک شرکت، انجمن، مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد.
    شرح شغل : Describtion of job خلاصه ای از اطلاعات مربوط به یک شغل خاص است.

     

    تعداد بازدید :1860
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: