اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرائی
 • مدیرکل هماهنگی بین دستگاه های اجرائی : علی قناویزچی

  علی قناویزچی

  مدیرکل هماهنگی بین دستگاه های اجرائی
  پست الکترونیک : ghanavizchi-a@mashhad.ir
  تلفن : 31292151-051
  نمابر : 37050502-051
معرفی اداره کل
Smiley face

اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرائی