سازمان زمین و مسکن
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان زمین و مسکن : عباس یوسف زاده

  عباس یوسف زاده

  مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان زمین و مسکن
  پست الکترونیک : Yousefzadeh-Abbas@mashhad.ir
  تلفن : 37122822-051
  نمابر : 37122922-051
معرفی اداره کل
Smiley face

سازمان زمین و مسکن