• مدیر کل املاک و خزانه داری شهرداری مشهد : جعفر عباسپور

    جعفر عباسپور

    مدیر کل املاک و خزانه داری شهرداری مشهد
    پست الکترونیک : abbaspour-j@mashhad.ir
    تلفن : 37288085-051
    نمابر : 37288086-051