اداره کل امور مالی
 • مدیر کل امور مالی شهرداری مشهد : احمد صالح آبادی

  احمد صالح آبادی

  مدیر کل امور مالی شهرداری مشهد
  پست الکترونیک : salehabadi-a@mashhad.ir
  تلفن : 051-32227770
  نمابر : 051-32226175
معرفی اداره کل
Smiley face

اداره کل امور مالی