اداره کل درآمدهای عمومی
 • مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد : محمود برهانی

  محمود برهانی

  مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد
  پست الکترونیک : Borhani-m@mashhad.ir
  تلفن : 31291486-051
  نمابر : 32282747-051
معرفی اداره کل
Smiley face

اداره کل درآمدهای عمومی