اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی
 • مدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد : امیر جباری

  امیر جباری

  مدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد
  پست الکترونیک : jabari-a@mashhad.ir
  تلفن : 31291400-051
  نمابر : -
معرفی اداره کل
Smiley face

اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی