آخرین اخبار
گسترش سرمایه گذاری مشارکتی در کلانشهرها
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۱

گسترش سرمایه گذاری مشارکتی در کلانشهرها

رئیس کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشورگفت:سیستم سرمایه گذاری مشارکتی به سرعت در تمام شهرهای ایران رو به گسترش است.

توجه به ورزش کارکنان شهرداری
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۳

توجه به ورزش کارکنان شهرداری ،راهی برای افزایش راندمان کاری

نقش ورزش و ارزش پرداختن به آن را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در زندگی امروز نمی توان نادیده گرفت.به نظر می رسد ترافیک ماشینی زندگی امروز در مسیر درمانگاه ها و بیمارستان ها نیز رخنه کرده است؛

انتشار صکوک اجاره توسط شهرداری مشهد
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۴

انتشار صکوک اجاره توسط شهرداری مشهد

مدیرامور مالی شهرداری مشهد از انتشار اوراق صکوک اجاره توسط شهرداری مشهد با هدف ایجاد سرمایه گذاری مطمئن با سود حلال خبرداد.

انتشار10هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت تا پایان سال
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۵

انتشار10هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت تا پایان سال

تامین مالی انواع پروژه های شهری از طریق فروش «اوراق قرضه شهری»دربسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ دنیا سابقه ای بسیار طولانی داشته و درمورد برخی از شهرداری ها و دولت های محلی، قدمتی در حدود یکصد سال دارد.

با حضور شهردار مشهد؛ از تیم والیبال کارکنان شهرداری مشهد تقدیر شد
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۴۰
با حضور شهردار مشهد؛

از تیم والیبال کارکنان شهرداری مشهد تقدیر شد

با حضور شهردار مشهد از تیم والیبال کارکنان شهرداری مشهد قهرمان مسابقاتکلانشهرهای کشور تقدیر شد.