فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf متن کامل و پیوست های مصوبه بازنگری در روش محاسبه عوارض ساختمانی ۴.۰۱ مگابایت دریافت فایل
pdf اطلاعیه تبیین نحوه محاسبات عوارض ساختمانی سال 99 ۲.۸۹ مگابایت دریافت فایل