فرم مشاهده مسئول

محمود برهانی

مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد : محمود برهانی
پست الکترونیک : Borhani-m@mashhad.ir
تلفن : 31291486-051
نمابر : 32282747-051
سوابق
1- مدیر درآمدهای عمومی
2- شهردار منطقه یازده
3- مدیر کمیسیون ماده صد و نظارت بر ساخت و سازها
4- معاون شهرداری منطقه ثامن
5- رییس اداره شهرسازی منطقه ثامن
6- رییس اداره طراحی های شهری معاونت شهرسازی و معماری
7- عضو مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
8- عضو انجمن صنفی کارشناسان خبره محلی (شهر مشهد)
9- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی (پایه یک)
10- مدرس دانشگاه خیام و ... (حق التدریس)
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران