چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۴۶ ۷۶
طبقه بندی: برگزیده
چچ
امکان پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد تاکید کرد؛

امکان پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری

سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض شهرداری مشهد با آدرس اینترنتی avarez.mashhad.ir فعال است و همشهریان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری عوارض خودرو، کسب و پیشه و نوسازی خود را از طریق آن پرداخت نمایند.

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بر امکان پرداخت عوارض از طریق سامانه الکترونیکی و بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری از سوی شهروندان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، محمود برهانی با بیان اینکه شهروندان می توانند تا 15 اسفندماه از فرصت تخفیف 20 درصدی برای پرداخت بهای پروانه و پایانکار ساختمانی، بهره برداری موقت، عوارض کسب و پیشه، خدمات پسماند و آتش نشانی استفاده کنند، افزود: درخصوص پرداخت عوارض ها هم اکنون امکان پرداخت از طریق سامانه الکترونیکی برای تمامی مودیان سطح شهر وجود دارد و در مناطق 8 و 12 که شهرداری الکترونیک به صورت کامل فعال شده است نیز درخصوص بهای پروانه و پایانکار می توان پرداخت غیرحضوری داشت.
وی با اشاره به نگرانی های موجود در جامعه به دلیل گسترش ویروس کرونا و توصیه های صورت گرفته مبنی بر عدم تردد و مراجعه غیرضروری، گفت: سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض شهرداری مشهد با آدرس اینترنتی avarez.mashhad.ir فعال است و همشهریان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری عوارض خودرو، کسب و پیشه و نوسازی خود را از طریق آن پرداخت نمایند.