سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴ ۵۶۲
طبقه بندی: برگزیده
چچ
2YXZh9mE2Kog2KfYs9iq2YHYp9iv2Ycg2KfYsiDYqtiu2YHZitmB2KfYqiDbstuwINiv2LHYtdiv2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KrYpyDbstu4INin2LPZgdmG2K8g2KrZhdiv2YrYryDYtNiv

با ارائه لایحه دو فوریتی از سوی شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مشهد؛

مهلت استفاده از تخفیفات ۲۰ درصدی شهرداری تا ۲۸ اسفند تمدید شد

فیش های صادره شده در بازه ۱۶ تا ۲۸ اسفند نیز تا ۱۰ روز کاری از تاریخ صدور قابلیت پرداخت خواهد داشت.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: با ارائه لایحه دو فوریتی از سوی شهردار وتصویب شورای اسلامی شهر مشهد، مهلت استفاده از تخفیف ۲۰ درصد پرداخت نقدی بابت بدهی جاری و معوق ساختمانی خود (به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 بند 2 مصوبه شماره 3343/96/4/ش مورخ 03/03/1396) و نیز عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات پسماند، بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی مندرج در قبض نوسازی و عمران شهری تا ۲۸ اسفند تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، رضا خواجه نائینی در این خصوص گفت: امروز و در جلسه رسمی کاری فوق العاده شورای شهر لایحه دو فوریتی شهرداری در خصوص تمدید مهلت تخفیف ۲۰ درصدی برای پرداخت نقدی بدهی مودیان بررسی وبه تصویب شورای شهر مشهد رسید.

وی افزود: بر این اساس مهلت استفاده از تخفیف ۲۰ درصدی پرداخت نقدی که پیش از این از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۱۵ اسفند ماه بود تا تاریخ ۲۸ اسفند تمدید شد و با این مصوبه شهروندان از فرصت بیشتری برای استفاده از این مشوق برخوردار خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین طبق این مصوبه از اول تا پایان فروردین میزان تخفیف ۱۸ درصد ودر اردیبهشت نیز تخفیف ۱۶ درصدی برای پرداخت نقدی بدهی و عوارض مودیان شهرداری مشهد در نظر گرفته شده است.

خواجه نائینی ادامه داد: فیش های صادره شده در بازه ۱۶ تا ۲۸ اسفند نیز تا ۱۰ روز کاری از تاریخ صدور قابلیت پرداخت خواهد داشت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7493872642517
Qt: 3.0844140052795