شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۰۳ ۱۲۹
طبقه بندی:
  • خبر
  • برگزیده
  • حوزه معاونت
چچ
2Ybar9in2Ycg2YXYpyDYr9ixINin2YLYr9in2YXYp9iqINmF2YbYp9i32YIg2LTZh9ix2K/Yp9ix2YrYjCDZhdmC2KfZitiz2YfigIzYp9mKINmG2K7ZiNin2YfYryDYqNmI2K8=

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در حاشیه نشست شورای شهرداران مناطق:

نگاه ما در اقدامات مناطق شهرداری، مقایسه‌ای نخواهد بود

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان این مطلب که نگاه ما در اقدامات مناطق شهرداری، مقایسه‌ای نخواهد بود، گفت: براساس برنامه درآمدی 10 ساله گذشته هر منطقه را به تفکیک و در سال 1400 به صورت منابع بررسی کردیم و انتظارات خود را از شهرداران در خصوص بحث درآمدی مطرح کردیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، محمدرضا مومنی صبح امروز در حاشیه نشست شورای شهرداران مناطق که با حضور سیدعبدالله ارجائی، شهردار مشهدمقدس و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد جلسات تخصصی با محوریت شهرداری مناطق برگزار شود.

وی ادامه داد: بحث منابع، مصارف و پروژه‌های عمرانی در مناطق از اهمیت والایی برخوردار است. در این نشست، تمرکز ما بر مباحثی در خصوص منابع شهرداران مناطق بود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه نگاه ما مقایسه اقداماتی مناطق با یکدیگر نخواهد بود، عنوان کرد: بلکه براساس برنامه درآمدی 10 ساله گذشته هر منطقه را به تفکیک و در سال 1400 به صورت منابع بررسی کردیم و انتظارات خود را از شهرداران در خصوص بحث درآمدی مطرح کردیم.

مومنی بیان کرد: در گذشته میزان طلب مناطق را در نظر می‌گرفتیم و درصدی از مصارف جاری و عمرانی را پرداخت می‌کردیم.

وی تاکید کرد: بنا بر تصمیماتی، یکی از پارامترهایی که در پرداخت مصارف جاری و عمرانی در نظر خواهیم گرفت، تحقق درآمدی خود مناطق خواهد بود. این امر انگیزه‌ای برای شهرداران مناطق در کسب درآمد می‌گردد.

غزاله شهیدی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8107654253642
Qt: 1.5375189781189