پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳ ۱۹۳
طبقه بندی:
  • خبر
  • برگزیده
چچ
2KfYudi22KfZiiDZg9mF2YrYs9mK2YjZhiDYsdmB2KfZhyDZiCDYs9mE2KfZhdiqINmIINmD2YXZitiq2Ycg2KfYudi32KfZiiDYqtiz2YfZitmE2KfYqiDZhdin2YTZiiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2LXZiNioINi02K/Zhtiv

طی احکامی از سوی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری؛

اعضای کمیسیون رفاه و سلامت و کمیته اعطای تسهیلات مالی شهرداری منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی محمدرضا مؤمنی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری، اعضای کمیسیون رفاه و سلامت کارکنان و کمیته اعطای تسهیلات مالی به سرمایه‌های انسانی شهرداری مشهد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، براساس این احکام، سیدکمال الدین شاهچراغی، مهدی علی‌آبادی، احمد صالح آبادی، رضا رحمانی، محمدیوسف پیروی، جمال حسن بارانی و هدا پیروی به عنوان اعضا و احمد پوریایی نیز به عنوان دبیر کمیسیون رفاه و سلامت شهرداری مشهدمقدس انتخاب شدند.

همچنین طی احکام جداگانه‌ای، سیدکمال الدین شاهچراغی به عنوان رئیس کمیته اعطای تسهیلات مالی به سرمایه‌های انسانی، احمد پوریایی به عنوان دبیر کمیته و محمدیوسف پیروی، جعفر عباسپور، احمد صالح‌آبادی، رضا رحمانی، علی حسامی و هدا پیروی به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

لازم به ذکر است، کمیسیون رفاه و سلامت کارکنان شهرداری مشهد با برگزاری جلسات منظمی با محوریت عناوین رفاهی کارکنان طی سال و بررسی نظرات و پیشنهادات اعضا با رعایت سقف اعتبارات، مصوباتی را در حوزه رفاه و سلامت کارکنان شهرداری به تصویب می‌رساند که به منظور اجرا به دبیر این کمیسیون، رئیس اداره رفاه شهرداری، ارسال می‌گردد تا براساس آن رفاهیات به کارکنان پرداخت شود. همچنین تصمیم‌گیری درخصوص تسهیلات مالی و بانکی به کارکنان شهرداری در کمیته اعطای تسهیلات مالی به سرمایه‌های انسانی انجام می‌پذیرد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3564359347026
Qt: 1.0411832332611