پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۲۳ ۹۰
طبقه بندی: برگزیده
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ix2KzZh9in2YYg2LTZh9ix2YXYtNmH2K8g2YXZgtiv2LMg2KjYpyDZiNiy2YrYsSDYp9mC2KrYtdin2K8g2Ygg2K/Yp9ix2KfZitmKINiv2YrYr9in2LEg2YPYsdiv

در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی شهر؛

شهردارجهان شهرمشهد مقدس با وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کرد

با هدف پیشبرد اهداف مدیریت شهری در حوزه مالی و اقتصادی، شهردار جهان‌شهر مشهدمقدس، با وزیر اقتصاد دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، سید عبدالله ارجائی، شهردار مشهدمقدس در دیدار با سید احسان خاندوزی که با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهرمشهد و معاون مالی و پشتیبانی شهرداری انجام شد، موضوعات مختلف اقتصادی و مالی پیرامون پروژه‌های ملی جهان‌شهر مشهدمقدس با توجه به حضور میلیونی زائران داخلی و خارجی در این شهر مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
همچنین شهردار جهان‌شهر مشهدمقدس، در این دیدار درباره گشایش‌های اقتصادی و افزایش تعاملات با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‌وگو کرد.

آدرس کوتاه شده: