شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵ ۱۵
طبقه بندی:
  • برگزیده
  • حوزه معاونت
چچ
حمایت مدیریت شهری از کسب و کارهای نوین با رشد 300 درصدی همراه بوده است

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مطرح کرد؛

حمایت مدیریت شهری از کسب و کارهای نوین با رشد 300 درصدی همراه بوده است

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: حمایت مدیریت شهری از کسب و کارهای نوین نسبت به دوره های گذشته با رشد 300 درصدی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی، رضا خواجه نائینی اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری مشهد بودجه های خوبی را برای حمایت از کسب و کارهای نوپا پیش بینی کرده است، شاهد این مدعا ایجاد کارخانه نوآور است که مقرر شده این مرکز در بهار سال آینده در بلوار کوثر مشهد افتتاح می شود. میزان بودجه ای که شهرداری در این حوزه سرمایه گذاری کرده همچنین تشکیلات و ساختاری را که در این حوزه پیش بینی کرده، نشان دهنده اهمیت کسب و کارهای نوپا برای مدیریت شهری است. چنان که به صراحت می توان عنوان کرد که ساختار و بودجه پیش بینی شده برای کسب و کارهای نوین و هم فضاسازی های انجام گرفته به منظور حضور شرکت های دانش بنیان نسبت به گذشته با رشد 300 درصدی همراه بوده است. به طور مثال شهرداری در کارخانه نوآوری حدود 30 الی 40 میلیارد تومان هزینه کرده است تا مرکزی برای حضور شرکت های نوآور فراهم شود که این مهم در شهرداری بی سابقه بوده است.