شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۳ ۰۸:۵۳ ۲۲۵۷
طبقه بندی:
چچ
پذیرش نیروی امریه در شهرداری مشهد

پذیرش نیروی امریه در شهرداری مشهد

مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری از تمدید مجوز بکارگیری نیروی امریه در شهرداری مشهد خبر داد.

مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری از تمدید مجوز بکارگیری نیروی امریه در شهرداری مشهد خبر داد.
علیرضا صحراگرد گفت: با توجه به اتمام دوره سه ساله مجوز بکارگیری نیروهای مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی در مجموعه شهرداری مشهد در پایان سال 1392، برنامه ریزی و پیگیریهای لازم در خصوص تمدید این مجوز در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد، پس از بررسیها و بازدیدهای صورت گرفته توسط دفتر حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین ستاد فرماندهی معظم کل قوا، وضعیت شهرداری مشهد به لحاظ رعایت ضوابط و قوانین مورد عمل در جذب و همچنین بهره گیری از این نیروها در سطح مطلوب ارزیابی و مجوز بکارگیری نیروی امریه در شهرداری به مدت 2 سال دیگر تمدید گردید که البته نسبت به مجوز دوره قبل 50% تقلیل یافته است.
مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه ادامه داد، پس از اخذ مجوز و در جهت بهبود فرآیند جذب نیروها به منظور خدمت به زائرین و مجاورین حضرت امام رضا( علیه آلاف التحیه و الثناء) ، موضوع چگونگی پذیرش از بین متقاضیان در جلسه کمیته منابع انسانی مطرح و مقرر شد صرفاً در رشته های تحصیلی مورد نیاز شهرداری و متناسب با شرایط ابلاغی ثبت نام و بر اساس امتیازات کسب شده از مصاحبه عمومی و تخصصی نسبت به سطح بندی و پذیرش افراد متقاضی اقدام لازم صورت پذیرد.
وی در ادامه افزود: اولین اعزام شهرداری در دیماه سال جاری و مطابق شرایط اعلام شده صورت خواهد پذیرفت.
صحراگرد از سربازان شاغل در مجموعه شهرداری خواست تا فرصت بدست آمده را غنیمت شمرده و علاوه بر ارائه پیشنهادات جدید در راستای ارتقاء سطح خدمت رسانی به زائرین بارگاه منور رضوی ، نسبت به ارتقاء دانش علمی و تخصصی خویش جهت فعالیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه معمول نمایند