سه شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۵ ۰۹:۰۶ ۸۰۳
چچ

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
نوع فایل : 1
تعداد دانلود : 5
فایل :