معاونت مالی و پشتیبانی

آدرس : مشهد مقدس، میدان شهدا، ساختمان مرکزی شهرداری مشهد، طبقه اول
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۲۰۷۱
فکس : ۰۵۱-۳۲۲۲۴۷۴۲
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.official.mashhad.ir

36.29696408475019

59.604800860359425

فهرست پست های سازمانی
پیگیری