معاونت مالی و پشتیبانی

آدرس : مشهد مقدس، میدان شهدا، ساختمان مرکزی شهرداری مشهد، طبقه اول
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۲۳۷۰
فکس : ۰۵۱-۳۲۲۲۴۷۴۲
پست الکترونیک : official@mashhad.ir

36.29696408475019

59.604800860359425

پیگیری