اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • تفکیک و آماده سازی اراضی شهری ، چالشی در ناپایداری درآمدهای شهرداری ها

    تفکیک و آماده سازی اراضی شهری ، چالشی در ناپایداری درآمدهای شهرداری ها

    حسین معزی - محمد کرمی - اعظم محمدی - محمد تقی رضویان
    ارائه شده درکنفرانس اقتصاد شهری
    کلمات کلیدی :
    شهرها کامل ترین اشکال ممکن آبادی انسانی اند که جایگاه توسعه بشری و غالب سکونت گاههای انسانی قلمداد می گردد . سکون در گذشته و رشد در امروز بیانگر وضعیت شهرهای امروزی اند . توسعه شهری ایران در حالت ...

    توسعه یا به تعبیر واقعی رشد شهری ، در کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر روی ایران ، قدمتی به طول تاریخ دارد . شهرهایی که توسعه خود را متکی بر مازاد محصول و شرایط عمومی جامعه می دیدند . در حال حاضر پس از یک انقطاع تاریخی ، با سرعتی کاذب و وابسته به درآمدهای رانتی ، نفتی و تحولات برونزا ، صعود کمی و رشدی جهش وار یافته اند که می توان چنین رشد و توسعه کاغذی و پرفشاری را مبدا تمامی تحلیل ها و تفسیرها نسبت به روند شهرنشینی دانست ...

    پیوست
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر